امکانات مهم این نرم افزار دفترچه تلفن عبارت اند از: ثبت اطلاعات کامل شخص یا مشتری شامل: اطلاعات تماس، پرسنلی، شغل، شرکت و … ، جستجوی پیشرفته بر اساس نام مشتری، شماره تلفن، آدرس، کد ملی، و … ، گروه بندی مشتریان و اشخاص تا چهار سطح، گزارشات متنوع از اطلاعات، ثبت فعالیت و ثبت اسناد بدهکار و بستانکار و …