در این صفحه لینک های دانلود نرم افزار دفترچه تلفن هوشمند را قرار داده ایم. لازم به ذکر است منظور ما از دانلود رایگان نرم افزار دفترچه تلفن در واقع دانلود نسخه ای از این نرم افزار است که به صورت آزمایشی و محدود می باشد که کاربران ارجمند قبل از خرید نسخه اصلی این نرم افزار می توانند آن را بررسی نمایند. نسخه آزمایشی محدودیت زمانی ندارد اما از جهت پایدار بودن اطلاعات و قسمت های چاپ و ایجاد کاربر جدید در نرم افزار دارای محدودیت هایی است. این نسخه از نرم افزار دفترچه تلفن که رایگان می باشد را می توانید به صورت شبکه نیز مورد استفاده قرار دهید.

لینک دانلود نرم افزار دفترچه تلفن هوشمند (سرور اول)