کمپانی تلگرام و شکایت سرویس امنیتی روسیه (FSB) از آن

کمپانی تلگرام و شکایت سرویس امنیتی روسیه (FSB) از آن

یکی از خبرهایی که در حال حاضر بسیار بازتاب داشته است، شکایت سرویس امنیتی روسیه علیه کمپانی تلگرام بوده است. کمپانی تلگرام و دردسرهای پیش آمده به صورت دقیق‌تر، دادگاه روسیه روز دوشنبه کمپانی تلگرام را به دلیل ارائه ندادن اطلاعات و دسترسی‌های لازم به سرویس‌های امنیتی...