برنامه دفترچه تلفن در یک نگاه

برنامه دفترچه تلفن در یک نگاه

برنامه دفترچه تلفن برنامه دفترچه تلفن هوشمند نرم افزاریاست که به راحتی اطلاعات دقیق اشخاص و مشتریان شما را با امنیت بالا و دسترسی سریع ، در رایانه ثبت و نگهداری می کند. شما با نصب برنامه دفترچه تلفن می توانید ضمن ثبت مشخصات و اطلاعات تماس مشتریان ، گزارشات متنوع از...